Image

 

 

Algemene informatie

Probit ICT-dienstverlening stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Probit ICT-dienstverlening internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle informatie op de Probit ICT-dienstverlening website is puur informatief. Aan de informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of out-of-date informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt middels een e-mail te sturen naar info@probit.nl

 
Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Probit ICT-dienstverlening. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Probit ICT-dienstverlening.

 
Virussen en veiligheid

De Probit ICT-dienstverlening internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet- Probit ICT-dienstverlening sites. Probit ICT-dienstverlening is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

 
Uw vragen, suggesties en commentaar

Probit ICT-dienstverlening wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door Probit ICT-dienstverlening gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Probit ICT-dienstverlening behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

 
Door Probit ICT-dienstverlening verzonden e-mail

Door Probit ICT-dienstverlening verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Probit ICT-dienstverlening staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.